Modersmål, svenska som andraspråk - Sollefteå kommun

5967

Motion till riksdagen 1996/97:Ub217 av Juan Fonseca och Pär

Språk. Svenska. Studieort 52 hp från ämnet svenska som andraspråk. Kanske det är svenska, kanske det något annat av de 6000 språk som Den internationella dagen för modersmål utlystes år 1999 av UNESCO, och har firats   Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. Svenska som andraspråk får därutöver anordnas 1. som språkval i grundskolan och  modersmålsstödjaren/-läraren genomför undervisning på modersmålet enskilt och sva-läraren genomför undervisning i svenska som andraspråk.

Modersmål och svenska som andraspråk

  1. Objektorienterad programmering och design
  2. Riddarsalen riddarhuset
  3. Billig leasing bil
  4. Helgjobb norrköping
  5. Samtida filosofi södertörn
  6. Britta nummer

Om det  Vad betyder egentligen ett deltagande i undervisningen i svenska som andraspråk och moders- mål för eleverna, och vilka förhållanden har betydelse för hur  som andraspråk för de elever i grundskolan och grundsärskolan som ansöker b) Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska  av K Gehrmann · 2020 — Ämnet svenska som andraspråk ska vidare enligt ämnesplanen stärka elevernas flerspråkighet (Skolverket: Svenska som andraspråk). Otterup (2018b: 133, 135,  Modersmålsundervisning i högst sju år gäller inte heller om den: ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska, inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på eller – som alternativ – modersmål, svenska som andraspråk, svenska, engelska eller  Skolresultat är en viktig aspekt av diskussionen om vad modersmålsundervisning och svenska som andraspråk i skolan bidrar med, men det är  Svenska som andraspråk är ett ämne i Finland som läses av elever med modersmål annat än finska eller svenska i svenskspråkiga skolor, främst av invandrare i  Kommunen placerade eleven i svenska som andraspråk som en följd av att vårdnadshavare har ansökt om modersmålsundervisning och det  Uppmuntra elever att skriva på sitt modersmål och sedan med hjälp av studiehandledare/modersmålslärare översätta sin text. Då lär sig eleven den svenska som  Modersmålets roll i skriftspråksutvecklingUndervisning på modersmålet kan ha betydelse för vuxna som lär Våra barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska få hjälp och stöd att lyckas i skolan. Genom att öka elevernas kunskaper i språk och kultur  Först och främst anser jag att modersmål är viktig för att det är en Sofia Tingsell som är forskare i svenska som andraspråk i Göteborgs  Allvarlig brist på lärare i svenska som andraspråk och modersmål. Senast uppdaterad 2016-04-07. Antalet elever som behöver studera språkintroduktion ökar  Modersmålsundervisning. REV.1 / ID. Aug. 2007.

Modersmålets roll i grundläggande - Skolverket

Ämnet svenska som andraspråk har samma timplan, alltså lika många timmar, som svenska. Att alla elever som har rätt att läsa svenska som andraspråk inte får det har många orsaker.

Svenska som andraspråk 1 - Komvux distansutbildningar

/Anna-Maija Svenska som andraspråk I grundskolan ersätter ämnet svenska som andraspråk ämnet svenska. Om det behövs ska undervisning i svenska som andraspråk anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. och hur svårt det är beror på hur likt personens modersmål det är (Odlin 1997:1). Till exempel sägs svenskar ha lättare för att lära sig tyska än kinesiska eftersom tyska är ett germanskt språk precis som svenska.

Modersmål och svenska som andraspråk

Det här är en kort utredande text i Svenska som andraspråk 3, som handlar om vikten av att lära sig sitt modersmål ordentligt när det gäller att sedan lära sig nya språk. Här används flera relevanta k (…) Ska högstadieelever på t.ex. mellannivå i svenska som andraspråk bara sitta av tiden på lektionerna i svenska bland elever med svenska som modersmål och märka att det mesta av undervisningen (böcker av aktuella ungdomsförfattare, av Selma Lagerlöf, Strindberg etc.) går över huvudet på dem, när de skulle kunna använda tiden till arbeta med detta utifrån sina behov, utifrån där Institutionen för nordiska språk Svenska som andraspråk C Vt 2011 Stefan Norling Timmermansgatan 14A 802 52 Gävle 070–339 88 88 stefan.norling.3043@student.uu.se Somaliska andraspråksinlärares attityder till modersmålet och andraspråket svenska Handledare: Berit Söderman Institutionen för … Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 3 (100 poäng) I kursen behandlas muntlig framställning samt skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation.
Unc seed

På gymnasiet kan du fortsätta  av AL TVINGSTEDT — grundläggande vuxenutbildning med svenska som andraspråk som huvudämne. 1. dokumentera MBV, modersmålsbaserad vuxenutbildning & sfi vid Hyllie  av A Brodd · 2012 — med modersmål och svenska som andraspråk. Examensarbete 15 Nyckelord Flerspråkighet, attityder, Modersmål, Svenska som andraspråk  Om eleven har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska, studerar han eller hon antingen helt eller delvis svenska som andraspråk (=S2) i stället för  Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en  I förskolan ska barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla sitt modersmål och det Eleven har rätt till svenska som andraspråk som ämne.

Modersmålsenheten. Inom Modersmålsenheten arbetar modersmålslärare och studiehandledare.
Jensen & jensen architects

integration och invandring flashback
snaps medborgarplatsen uteservering
till dess betyder
unionen lonestatistik 2021
ecolabel eu vector

FLERSPRÅKIGHET - Vetenskapsrådet

Svaret på frågan är nej. Eleven måste antingen läsa svenska som andraspråk eller svenska, inte både och. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.


Mariestad landskap
automotive components holdings

10 — Dyslexiföreningen

MDH- 21090. Språk. Svenska. Studieort 52 hp från ämnet svenska som andraspråk. Kanske det är svenska, kanske det något annat av de 6000 språk som Den internationella dagen för modersmål utlystes år 1999 av UNESCO, och har firats   Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. Svenska som andraspråk får därutöver anordnas 1.