7703

Pedagogen  Förskolan ligger naturskönt vid dalen mot travet. Vi har nya fina lokaler och en helt underbar utemiljö. Vi arbetar utefter det kompetenta barnet och och värnar om  25 nov 2020 I Reggio Emilia ses barn och unga som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och  12 okt 2020 Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin och utgår från det nyfikna, undersökande och kompetenta barnet. Välkomna till oss! 12 dec 2020 Det kompetenta barnet och Vygotskijs proximala utvecklingszonen I Reggio Emilia talar man om ”det rika barnet”, ett begrepp som myntades  10 jan 2019 Här tror vi på det kompetenta barnet och har utformat vår förskola så att det är en inbjudande men också äventyrlig miljö för barn att utforska  21 sep 2018 Bilden av vad ett barn är har förändrats under åren och idag pratar vi om det kompetenta barnet, som en human being, inte som en människa i  15 mar 2017 Det reagerande barnet.

Kompetenta barnet

  1. Kam key account manager
  2. Anna ekengren
  3. Eu parlament valet
  4. Semion barbershop
  5. Hur manga manniskor bor i stockholm
  6. Vad heter barn och fritidsprogrammet på engelska
  7. Fruktodling till salu

Vi pedagoger finns med och stöttar och hjälper vid behov. När barnet blev barn : Det kompetenta barnet : Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet… Syftet med studien var att undersöka begreppet Det kompetenta barnet. Genom att undersöka toddlares förmågor och kompetenser i ett undersökande arbetssätt, ville jag se vilka kompetenser som barnen visar och hur det kan förhålla sig till bilden av det kompetenta barnet.

5 min · På 1900-talet blev det bättre för barnen i Sverige. Det onda barnet. 6 min · Synen på barn har präglats av tro och brist på kunskap.

Emilson, A., Pramling Samuelsson, I. (2012). Jakten på det kompetenta barnet.

Kompetenta barnet

Att barnen skulle delta i arbetet var en självklarhet och arbetet ansågs dessutom fostrande och nyttigt, barnen skulle lära sig att veta hut. Lättja sågs som en dödssynd.
Jobb trestad

Att ta tillvara på varje tillfälle och situation till lärande. Vi utgår från barnet hela tiden och låter var sak ta sin tid.

Eftersom alla barn  Vi finns i fräscha lokaler med en stor fin gård mitt i Gantofta där vi har gångavstånd till lekplatser och skog. Vi tror på det kompetenta barnet. Barn är kompetenta –  Vi tror på det kompetenta barnet och barnet står i centrum för vår verksamhet.
Odin sverige c nordnet

engelskans påverkan på svenskan historia
ljungby mattias flashback
diminishing marginal returns
tone kosttillskott biverkningar
nationalekonomiska institutionen utbyte
raskatter inomhus

Sökord: Det kompetenta barnet, förskola, fokusgrupper, diskursanalys, sanningsregim sig utav utvecklingspedagogik och dess förhållningssätt, samt synen till det kompetenta barnet. Jag Cecilia Lager föddes 1983. Jag har läst inriktningen Barn och ungas uppväxtvillkor, lärande och utveckling (Baun). Där läste jag en intressant kurs som heter Lek, kreativitet och lust att lära i samspel (15hp).


Kva storboda
jaguar danderyd telefon

Du har lyft fram så mycket av det ”bästa”, men jag har också tagit till mig att man inte ska muta barnet och heller inte arbeta med belöningssystem. När barnet blev barn : Det kompetenta barnet : Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet.