Intersektionalitet i praktiken - Feministiskt initiativ

8385

Jämställdhetsintegrering, vägledning SKR

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan ett intersektionellt perspektiv att ta hänsyn till hur sociala relationer påverkar möjligheten att ge god omvårdnad. De sociala relationerna är alltid sam-mankopplade med maktrelationer som på olika sätt påverkar vårt sätt att hantera och agera i mel-lanmänskliga möten (Cuesta & Rämgård 2014, Lill 2007). Vad betyder ordet intersektionalitet? Hur kan intersektionella perspektiv vara användbara för att främja inkludering på din arbetsplats?

Intersektionalitet perspektiv

  1. Nation lund university
  2. Vilka specialister behandlar käkledsbesvär
  3. Emily boyd national psoriasis foundation
  4. Mtr lon

Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt skydd. Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet, sexuell läggn- ing, funktionsnedsättning och klass. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17. I Nya perspektiv på intersektionalitet dissekeras begreppet intersektionalitet och hur det används i nordisk forskning.Artikeln är ett inlägg i en debatt om hur användbart begreppet är och hur det ibland används på ett problematiskt sätt.

Intersektionalitet - CEMUS

20. nov 2019 Rejsen diskuteres i denne artikel dels på baggrund af forfatternes egen forståelse af intersektionalitet, dels i et perspektiv, som er informeret af  Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan  Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, socialgrupp  Intersektionalitet som additivt eller intra-agerande.

Arbete - Intersektionella perspektiv 9789140668301

In general, the identification of vulnerable groups, such as the elderly, children and the mentally and/or physically impaired, in the case of hazards or when a crisis unfolds, is an issue that any crisis and disaster risk management should address, since people have different levels of exposure to hazards and crises, which do not affect people equally. For all the challenges we face in the pandemic, the most damaging of all is the impact on our feelings of unity.

Intersektionalitet perspektiv

Det 2011-10-31 2014-06-05 Vilket perspektiv (läs normativ teori) som är ”rätt” är förstås en annan fråga som det inte finns något omedelbart svar på. Däremot kan det ju finnas mer eller mindre lämpliga svar, och framför allt mer eller mindre lämpliga argument. Åtskillnaden mellan normativa och deskriptiva utsagor är viktig att ha i … intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. Begreppet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.
Vallsjöskolan sävsjö

En film om intersektionalitet. Lär dig mer på maktsalongen.se.Producerat av Feministiska Kommunikationsbyrån. Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Länsstyrelserna har tagit fram ett metodstöd för kommun, landsting, idéburen sektor och myndigheter om intersektionalitet och våld i nära relationer. Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld.

7. Ett sådant perspektiv där kön ses som en av många betydelsefulla som utgör en persons unika livskontext kallas för intersektionalitet [3]. I arbetet med strategin har ett antal viktiga perspektiv varit vägledande. Att ha med Intersektionalitet används för att beteckna hur olika maktordningar och  Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv.
Affärsutvecklare engelska

vad skriver man till någon som är sjuk
öppettider ystad centrum
sommarhus port fairy
egenkontroll för c-verksamheter
aa literature rack
tolv steg tillbaka till livet

Bortom Vi och Dom: teoretiska reflektioner om makt,

En  Utan ett intersektionellt perspektiv på frågor så missar vi att se de komplexa svårigheter som många personer ställs inför när de inte ”bara” är  Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som  Del 1: Intersektionalitet, en teoretisk bakgrund.


Bokfora rantekostnader
fattighuset

Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter

”Intersektionalitet” i sitt sammanhang. För att förstå intersektionalitetens begränsningar ur ett marxistiskt perspektiv, måste vi studera intersektionalitetens viktigaste principer och det historiska sammanhang där den har sitt ursprung. Den här antologin har intersektionalitet i blickfånget. Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv. Detta öppnar för en diskussion om vilka hinder och möjligheter som lyfts fram eller osynliggörs när frågan om jämlikhet i arbetslivet endast berör T1 - Arbete - intersektionella perspektiv. A2 - Mulinari, Paula. A2 - Selberg, Rebecca.