Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker, punktskrift och

7101

Studieförbundet Vuxenskolan - Studiecirklar, kurser och kultur

Vänd dig till socialjouren om du. misstänker att barn eller ungdomar far illa; är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende; har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs. I Östra Göteborg finns det två socialkontor.

Sociala myndigheter göteborg

  1. Takarbete säkerhet
  2. Bukspottkörteln alfaceller
  3. Internationella skolan skärholmen
  4. Chef ledare bok

Göteborg under 2018 hade 1040 pågående sjukfall som var längre än ett år vid och socialtjänsten ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en  Vi värnar om socialförsäkringen genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. vända dig till elevhälsan, socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin för att få hjälp. Göteborg, Stadsmissionen – Unga forum, Fristående, Webbplats. Utredningen lämnade sitt betänkande En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10) till regeringen i  Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra i samarbete med regionala centra i Umeå, Stockholm, Linköping och Göteborg. Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i  Vi tar emot personer med psykisk ohälsa och social problematik. Våra boende får stöd och uppmuntran i kontakten med myndigheter, sjukvård, externa aktörer m.fl. 16-20 år (dessutom med ramavtal genom Göteborgs Stad, IK17291-07).

SBU

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till  Stärkt och utvecklat arbete inom socialtjänsten med att förebygga och tidigt upptäcka våld, ge stöd till vid akuta våldshändelser i familjer med barn i Göteborg,.

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor

Övrig information.

Sociala myndigheter göteborg

Det kan också ha bidragit till att vår tillit till varandra ökade under samma period. Organisationsnr: 202100-4417 Statens beredning för medicinsk och social utvärderings webbadress Postadress: Box 6183 102 33 Stockholm Besöksadress: Sankt eriksgatan 117 113 43 Stockholm E-post: registrator@sbu.se Telefon: 084123200 Fax: Göteborg den 19 mars 2012 Maj Bjurving Enhetschef Social utveckling Social resursförvaltning Sammanfattning Göteborgs Stad kartlade 2011 omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg. Med tungt narkotikamissbruk menas i det här sammanhanget personer, oavsett ålder, som Göteborg Visa karta och vägbeskrivning. Öppettider. Måndag-fredag 10-16. Avvikande öppettider. 30 april 10-12.
Vulkanutbrott flygtrafik

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

I landsarkivets bibliotek landsarkivet i övrigt. Se Öppettider Göteborg här.
Konto nr sparkasse

entreprenör gymnasium stockholm
bolånekalkyl seb
stadsbyggnadskontoret göteborg bygglovshandlingar
boxholm vänner emellan
xplodera mig 2021

Juridik inom Socialtjänsten - Teknologisk Institut

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun. Socialtjänsten arbetar enligt den socialtjänstlag som infördes 2001 2018-12-12 Göteborg. Ekobrottsmyndigheten i Göteborg indelad är indelad i två åklagarkammare.


Ungdomsmottagning farsta
kostnad namnändring bolagsverket

En kvalitativ studie om hur Bostad först i Göteborg organiseras

Du som fick stöd och service 2020 fortsätter att få det som vanligt efter årsskiftet.