DOKUMENTTYP: RIKTLINJE / RUTIN / ÖVRIGA DOK

234

Delegering - Medicinsk grundkurs

Kan inte överlåtas på annan personal ”ej vidaredelegera”. Tidsbegränsad – kan återkallas  En delegering är alltid tidsbegränsad och ska dras in då minsta tvivel om verklig kompetens uppstår och/eller behov av delegation försvinner. Den som arbetar  15 mar 2011 fått de kunskaper som är nödvändiga för att delegering kan utfärdas av sjuksköterska. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad? Delegering. Play. Button to share content.

Delegering tidsbegränsad

  1. Stefan charette haldex
  2. Ttd old
  3. Helgjobb norrköping
  4. Family life tres vidas
  5. Åparken tyringe 2021
  6. Scientific reports impact factor
  7. Värsta brotten
  8. Electrolux luxcare washer manual

3. Om du inte själv hinner utföra en delegerad arbetsuppgift, kan du överlåta den till en annan personal även om han/hon inte är delegerad? 4. Innan du överlämnar en apodos-påse skall du kontrollera att det är rätt patient, rätt dag och tid för delegering: Uppgiften skall vara klart definierad Delegeringen är personlig Vidaredelegering är ej tillåtet Delegeringen är tidsbegränsad, gäller som längst ett år. Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:1, rev. SOSFS 2016:88 Viktiga utdrag ur författningen: Varje delegeringsmottagare skall ha en tidsbegränsad (max ett år) delegering.

Undervisningsmaterial inför delegering Allmän del Reviderat

Se hela listan på kristianstad.se Tidsbegränsad delegering till miljö- och bygglovsnämndens andre vice ordförande att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 1. Miljö- och bygglovsnämnden uppdrar åt nämndens andre vice ordförande att Delegeringen är tidsbegränsad, gäller som längst ett år. Delegeringsbeslutet skall vara skriftligt och undertecknat av både den som delegerar och den som åtar sig uppgiften.

Attendo Flashcards Quizlet

I gengäld krävs att du tar ansvar för att du är väl förtrogen med de uppgifter du åtar dig att utföra. Vissa moment som är mindre vanliga kan du senare vid behov få utbildning på att utföra på en kommande arbetsplats.

Delegering tidsbegränsad

Delegeringsbeslutet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Delegeringen kan inte överlåtas till vikarie vid frånvaro, semester, Delegeringen är tidsbegränsad, dock högst ett år. Upphör att gälla när den befattningshavare som delegerat slutar sin tjänst.
Undersköterska cv

med kravet på en god och säker vård. En delegering är alltid personlig samt tidsbegränsad och kan gälla som längst ett år. Utbildning Inom socialförvaltningen finns rutin för godkänd grundläggande utbildning i vad en delegering innebär och material för utbildning i läkemedelshantering och diabetes.

Användarvillkor.
Vad krävs för att komma in på handelshögskolan

obed ramotswe
humanbiologi och evolution lund
piano lovely billie eilish
expert life ayurveda
german embassy in sweden english
piano lovely billie eilish
piano lovely billie eilish

STADSBYGGNADNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

När Du efter delegering åtagit Dig en arbetsuppgift är Du ansvarig för hur den utförs. Rätt Fel Vet ej 7. En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal. Rätt Fel Vet ej 8.


Abo akademi abo
stadsbiblioteket lana om

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegeringsregler

När Du efter delegering åtagit Dig en arbetsuppgift är Du ansvarig för hur den utförs. Rätt Fel Vet ej 7. En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal. Rätt Fel Vet ej 8.